חפש
בשלח - האותות, התלונות ומסע של ארבעים שנה
הרב חיים סבתו

בשלח
 גאולת הקב"ה וגאולת האדם
ר' יואב פלדמן

פרשתנו מתארת את תחילת מסע בני ישראל במדבר. בתחילת הפרשה אנו קוראים על הנס המופלא של קריעת ים סוף בו מסתיים שעבוד מצרים באופן סופי בטביעת המצרים בים.

      לשיעור המלא<<<

כניסת בוגרים וידידים
שם משתמש
סיסמא
זכור סיסמא שכחת סיסמא?

  משתמש חדש לחץ כאן  

--------------------- & -------------------

שיעור עיון

         שיעורים בנושא:

           פרשת בשלח 

     לעילוי נשמת   
    משה ברנר    
        אטיאס

 

 

פניני רבי יוסף בכור שור - פרשת בשלח - הרב כרמיאל כהן

מדוע נצטוו ישראל לחזור לאחוריהם לכיוון מצרים?

רש"י הבין שהסיבה היא "כדי להטעות את פרעה שיאמר תועים הם בדרך", וכן כתב ראב"ע. אכן חזרה זו של בני ישראל גרמה לכך שפרעה רדף אחרי בני ישראל, אבל לדעת ר"י בכור שור הייתה לחזרה לכיוון מצרים גם משמעות אחרת; כך הוא כתב:

וְיָשובו – איני רוצה שתהיו בדאים; שאמרתם "דרך שלשת ימים' ותחזרו, וגם שאלתם כליהם על מנת להחזירם; ולכך תשובו, לעמוד על אמונתכם.

 החזרה למצרים הייתה כדי שישראל יקיימו את דבריהם הן בעניין החזרה לאחר שלושה ימים הן בעניין שאלת הכלים. בני ישראל ביקשו לצאת ממצרים והתחייבו לחזור, וגם שאלו כלים מהמצרים והתחייבו להחזירם להם. חשיבות רבה נודעת לכך שיעמדו בדיבורם ולא יהיו בדאים, ולכן הם הצטוו לשוב למצרים.

<<למאמר המלא

"ובאבד רשעים - רנה" - הרב אלישע אבינר

נראה שכל אדם אשר לו תחושות טבעיות ברורות, צריך לשמוח כאשר רשע ורוצח מסתלק מן העולם. תחושה זו - טבעית היא, ואמורה היא לקונן בכל אדם בריא בנפשו, בייחוד כאשר עוסקים אנו ברשע מרושע, אשר היה אחראי לשפיכת דם רב מישראל, באופן ישיר ובעקיפין, באלפי רציחות. ודאי נשמע שתחושה זו קיימת בלבבות רוב האזרחים בחברה הישראלית. כל המביט אל המציאות נכוחה, ואינו שוגה בחלומות שווא - שמח בבשורה זו ומקיים כפשוטם את דברי הפסוק, "ובאבֹד רשעים - רנה" (משלי יא, י).

אולם, יש לבחון את מהות שמחה זו כבני תורה, את משמעותה של תחושה זו, את עניינה ואת מקורות יניקתה. שכן, לעיתים עושים מספר אנשים מעשה זהה, אולם עושים הם אותו מתוך מניעים שונים, דבר אשר יתברר לאחר זמן, כאשר יתפתחו תנאים אשר יבדילו בין המניעים השונים. רבים מצטטים את מאמר חז"ל "ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין בים, ואתם אומרים שירה?!"

                                                                                                                  למאמר המלא<<

 

- בשלח - האותות, התלונות ומסע של ארבעים שנה
הרב חיים סבתו
מזל טוב לאלעד דה-רוס (ל"ג) לרגל הולדת הבן - יאיר
מזל טוב לדניאל להמן (ל"ו) לרגל אירוסיו
חדש חדש חדש !!! אפליקציה לאתר Ybm
לפרטים לחץ כאן!
בצער רב אנו מודיעים על פטירת אביו של שי צהר. הלוויה הייתה ביום ו' . יושבים שבעה בבית המשפחה ברחוב ווגווד 46 בחיפה.
אתר חדש לרב אליהו ליפשיץ "תורה לשמה" - פרטים כאן
פורום הישיבות
בתי מדרש וירטואליים