חפש
שמחת התשובה
הרב אלישע אבינר

עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

הרב מאיר שפיגלמן

וגילו ברעדה

הרב ישראל רוזנברג

הפטרת כי תבוא – קומי אורי

הרב אלחנן סמט

כי-תצא
וידוי מעשר
ר' יואב פלדמן

פרשת כי תבוא פותחת בשתי מצוות מיוחדות: מקרא ביכורים ומצוות וידוי מעשר. לאחר מכן מתואר מעמד הברית שהקב"ה כרת עם עם ישראל בתוספת הברכות שיבואו אם עם ישראל ישמע אל מצוות ה'...

לשיעור המלא<<<


 חדש לרה"י - לחץ כאן !

דף יומי

נזיר: דף ח

ר' יואב פלדמן

דף יומי (שבת)

נזיר: דף ז

הרב ערן קרמן


מהו המין הכשר לשופר
הרב אליהו ליפשיץ

כניסת בוגרים וידידים
שם משתמש
סיסמא
זכור סיסמא שכחת סיסמא?

  משתמש חדש לחץ כאן  

--------------------- & -------------------

שיעור עיון

         שיעורים בנושא:

    חודש אלול וימים נוראים 

     לעילוי נשמת   
    משה ברנר    
        אטיאס

 

 

בין גאולה לתשובה - הרב חיים סבתו

מהו הקשר בין תקיעת השופר המעוררת לתשובה, לבין התקיעה העתידה לבשר על הגאולה? כיצד אותה התקיעה משמשת לשני התפקידים גם יחד?

אכן, אם נעמיק נראה כי המושגים תשובה וגאולה הם מושגים צמודים. דוגמה לדבר אנו מוצאים בכך שבתפילת שמונה עשרה, מצאו לנכון חכמים להצמיד את ברכות התשובה והסליחה לברכת הגאולה. הסיבה לכך היא מפני ששני המושגים מבטאים רעיון אחד.

הגאולה במקרא, מובן אחד לה: החזרת מצב לקדמותו. תפקידו של גואל הקרקע, הוא לקנות קרקע אשר מכר קרובו מחמת חובותיו ונושיו, ולהשיבה לו. אף גאולת עבד הינה פדיית עבד מיד אדונו, והשבת עצמאותו.

כן הדבר אף בגאולת ישראל. כאשר חוזרים ישראל לארצם, כאשר בית המקדש נבנה, זוהי גאולתם. כל החזרת מצב לקדמותו נקראת בתורה בשם גאולה.

<<למאמר המלא

מצוות התשובה - הרב אברהם וולפסון

מבואר בדברי הרמב"ם כי אין המצווה תלויה דווקא בהבאת קורבן. אדרבה, כותב הרמב"ם כי אפילו המביא קורבן "לא יספיק לו עם הקרבתם בלתי הוידוי". אף שמצוות הוידוי נכתבה לגבי הקורבן, יש לומר כי לדעת הרמב"ם אחר שלמדנו מדרשת הכתוב שחייב האדם להתוודות על כל חטא שיחטא - שוב יש לנו לומר שמצווה זו נכתבה לגבי קורבן לרבותא, שאף שעושה מעשה לכפר על עוונו, לא די לו בקורבן וחייב אף להתודות. אולם, עצם חובת הוידוי קשורה בתשובה על חטא ולאו דווקא לקרבן.

כל מקום, נראה לכאורה כי אף לשיטת הרמב"ם המצווה עצמה הינה הוידוי ולא התשובה, כדברי ה"משך חכמה" שהובאו לעיל. יותר מזה רוצה לומר ה"מנחת חינוך" בשיטת הרמב"ם: מתוך מה שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות תשובה: "כל המצוות... אם עבר... כשיעשה תשובה וישוב מחטאתו - חייב להתודות", שמשמעו לכאורה שאין המצווה התשובה עצמה אלא הוידוי...

                                                                                                                  למאמר המלא<<

 

10:00 - שמחת התשובה
הרב אלישע אבינר
16:00 - יום הכיפורים - מקווה ישראל ה'
הרב נחום אליעזר רבינוביץ'
מזל טוב לאביעד לוינגר (לב) לרגל אירוסיו
מזל טוב לדובי שטרן להולדת הבן
מזל טוב ליונתן רוזן (לב) לרגל אירוסיו
ספר חדש לרב ליפשיץ ולאהרן גלצר!
פורום הישיבות
בתי מדרש וירטואליים