חפש
חנוכה - סיבת החג
הרב חגי לונדין

חנוכה
 מתתיהו ובניו
הרב חיים סבתו

בנוסח 'על הנסים' שתיקנו לנו חכמים לומר בשמונת ימי החנוכה מודגש הביטוי:  חשמונאי ובניו.  מה טעם הדגשה זו? נראה לומר שביטוי זה עומד ביסוד הנס...

       לשיעור המלא<<<

כניסת בוגרים וידידים
שם משתמש
סיסמא
זכור סיסמא שכחת סיסמא?

  משתמש חדש לחץ כאן  

--------------------- & -------------------

שיעור עיון

        שיעורים בנושא:

           פרשת מקץ    

 לעילוי נשמת      
    יעקב נפתלי    
      
בן אברהם

 

 

מצוות נר איש וביתו - הרב אליהו ליפשיץ

הגמרא במסכת שבת (כא, ב) אומרת:  "ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו".

מצות נר חנוכה שונה מכל המצוות. בכל המצוות כל אחד ואחד מישראל מצווה לעשות את המצווה בעצמו, ואילו כאן ציוו חכמים להדליק נר אחד בלבד בבית.

האחרונים עסקו בשאלה זו, וממנה למדו את גדר המצוה. השפת אמת (שם, ד"ה ובגמרא) חוקר בדין נר חנוכה:

 "ויש לעיין אי המצוה נר אחד בבית כמו מזוזה וכמו נר שבת דכל שהדליק לשם שבת אף שהדליק מי שיהיה די... או נימא דהמצוה על כל אדם אלא דבעל הבית מוציא כל בני הבית".

השפת אמת חוקר האם מצות נר חנוכה היא מצוה על הבית, או שהמצוה היא מצוה על כל אחד ואחד, ובעל הבית מוציא את כל בני הבית ידי חובתם. אולם, אם נעיין נראה ששני צדדי החקירה קשים. אם נאמר שהמצוה היא מצוה על הבית, מדוע אכסנאי המתארח אצל בעל הבית חייב בנר חנוכה, ומשתתף בפרוטה.  

<<למאמר המלא

מחלוקות ומפלגות - הצורך באחדות ובהכרעה - הרב יצחק שילת

מדוע בית שמאי ובית הלל לא הכריעו במחלוקות? כפי שנראה במקורות אחרים, בית שמאי ובית הלל לא הכריעו משום שלא רצו להכריע. הייתה תקופה לא קצרה בישראל שבית דין הגדול לא הכריע במחלוקת - אלו נשארו בדעתם ואלו נשארו בדעתם - משום שכל אחד לא רצה לקבל את המרות של הצד השני.

העדות הראשונה לכך מופיעה במסכת שבת [יג, ב] במעשה המפורסם של "שמונה עשר דברים שגזרו בו ביום". גזרות אלו נגזרו באירוע מקרי בעליית חנניה בן חזקיה ולא בבית הדין הגדול בירושלים. ישנו תיאור מדהים בירושלמי של מעשה זה: "אותו היום היה קשה לישר' כיום שנעשה בו העגל... תנא רבי יהושע אונייא תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל תני ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים". העובדה שרבו זקני בית שמאי על זקני בית הלל הייתה תוצאה של אלימות! גם אם נאמר שלא הרגום ממש, ברור שמדובר במעשה של כפיה אלימה. אמנם, הבבלי אינו מזכיר תיאור חריף כזה, אך הוא כן נוקט בלשון אחרת...

                                                                                                                  למאמר המלא<<

 

10:00 - מלחמת החשמונאים וחידוש הלחימה היהודית
הרב יצחק שילת
16:00 - חנוכה - סיבת החג
הרב חגי לונדין
20:00 - חנוכה כסמל
הרב אלישע אבינר
מזל טוב לר' יואב פלדמן לרגל הולדת הבת
מזל טוב לאלחנן פולק (כ"ח) לרגל אירוסיו עם מיכל
חדש חדש חדש !!! אפליקציה לאתר Ybm
לפרטים לחץ כאן!
אתר חדש לרב אליהו ליפשיץ "תורה לשמה" - פרטים כאן
פורום הישיבות
בתי מדרש וירטואליים