חפש
היציאה לבין הזמנים וחשיבות ישיבות ההסדר
הרב חיים סבתו

עין טובה ואהבת חינם

הרב חיים סבתו

בין הזמנים

הרב אלישע אבינר

מבין המצרים ועד ט"ו באב

הרב יצחק שילת

ואתחנן
שמע ישראל
ר' יואב פלדמן

פרשתנו בתחילתה מסיימת את הנאום ההיסטורי של משה רבינו בו עסקנו בפעם שעברה ולאחר מכן מתחילה בנאום המצוות של משה רבינו. יש בפרשתנו תיאור נרחב של מעמד הר סיני וכן עשרת הדיברות...

לשיעור המלא<<<

כניסת בוגרים וידידים
שם משתמש
סיסמא
זכור סיסמא שכחת סיסמא?

  משתמש חדש לחץ כאן  

--------------------- & -------------------

שיעור עיון

         שיעורים בנושא:

          החופש הגדול 

     לעילוי נשמת   
    משה ברנר    
        אטיאס

 

 

עשרת הדיברות - זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו - הרב דוד סבתו

בדיבור על השבת ישנה בעיה גדולה - אי התאמה בין הנאמר ספר שמות לבין הנאמר בספר דברים. בספר שמות ישנו תיאור של עשרת הדברות, וכך גם בספר דברים, וההבדלים המשמעותיים ביותר הם בנוגע לשבת. להבנת יחס זה יוקדש עיקר השיעור. עקב זה שמדובר בבעיה כללית, התשובות שינתנו לשאלה הזו רלוונטיות לא רק לשבת, אלא גם להבדלים שבדיברות אחרות. דרך השבת נדון בבעיה הכללית.

מצוות השבת לוקחת את האמונה המופשטת, וקובעת אותה בתוך מעשה שמבטא את אותה האמונה. הפעולה של שמירת השבת והשביתה מהמלאכה מהווה סימן וזיכרון להודיע את האמונה. הרעיון הזה מסתדר עם המעבר שעמדנו עליו בנוגע לדברות הראשונות - המעבר ממחשבה, לדיבור ואחר כך למעשה.

כעת נדון בחלקי הדיבור השונים. ראשית יש את הכותרת בפסוק ח', ואחר כך יש את הפירוט המעשי שמתחלק לשני חלקים - הציווי בפסוקים ט'-י', והטעם לציווי בפסוק י"א.

<<למאמר המלא

ואתחנן - עשרת הדברות  - הרב אליאב פלהיימר

בפרשתנו אנו נפגשים במעין חזרה על מתן תורה והפעם בערבות מואב, לדור באי הארץ, וכפי שכתב רש"י על הפסוק: "אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים" (דברים ד, מה):

הם הם אשר דבר בצאתם ממצרים (= במתן תורה) חזר ושנאה להם בערבות מואב.

כשנתבונן בשתים מבין עשרת הדברות כפי שהן מופיעות בפרשתנו נמצא בהן תוספת שלא מופיעה בפרשת יתרו ואינה מופיעה גם כן בשאר הדברות:

"שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' -להיך" (דברים ה, יב)

ו"כבד את אביך ואת אמך  כאשר צוך ה' -להיך" (שם, פסוק טז).

מהי המשמעות של תוספת זו? בפשטות, אי אפשר לומר ש"כאשר צוך" היינו בסיני, שהרי כל הדברות שבפרשתנו הן חזרה על הדברות שנתנו בסיני, ומדוע דוקא באלו הודגש "כאשר צוך"?

                                                                                                                  למאמר המלא<<

 

10:00 - חופשת בין הזמנים
הרב אלישע אבינר
16:00 - היציאה לבין הזמנים וחשיבות ישיבות ההסדר
הרב חיים סבתו
מזל טוב ליגאל ויעל גולדמן (ל"ג), ידידי האתר, לרגל הולדת בנם הבכור.
מזל טוב לשילה יגודה (ל"ד) לרגל אירוסיו עם שרון
מזל טוב לאליעזר כץ (ל"ה) לרגל אירוסיו
מזל טוב לעדיאל ביטון (ל"ג) לרגל אירוסיו עם דברת
בית הישיבה מברך את מו"ר הרב יצחק שילת שליט"א ואת מו"ר הרב חיים סבתו שליט"א
לרגל היענותם לבקשת ראש הישיבה שליט"א לכהן כראשי ישיבה יחד אתו.
מזל טוב למארק גוטליב להולדת הבת
פורום הישיבות
בתי מדרש וירטואליים